De stichting heeft ten doel:

Het inventariseren, het bijeen brengen, documenten, behouden en beheren van het (im)materiƫle erfgoed van architect Pieter Dijkema, evenals het onder de aandacht brengen en uitdragen van diens gedachtengoed door middel van het ontplooien van activiteiten in het verlengde daarvan.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.